کرمانشاه 12:32 دوشنبه 30/10/1398 صفحه اصلی
 
آگهی فراخوان عمومی شناسایی طرح و جذب سرمایه گذار
1398/07/18-11:56 تعدا بازدید: 31 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1546
اداره بازاریابی وتبلیغات فروش
آگهی فراخوان عمومی شناسایی طرح و جذب سرمایه گذار
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه اجرای طرح عاملیت تأمین و تجمیع کسر پارکینگ پروژه های ساختمانی شهر کرمانشاه با استفاده از پارکینگ ها مکانیزه لذا از کلیه اشخاص حقیقی یاحقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت اخذ اسناد فراخوان شخصاً یا با در دست داشتن معرفی نامه(جهت اشخاص حقوقی)از روز پنجشنبه مورخ 25/7/1398تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ 4/8/1398 و ارائه رسید واریز مبلغ 000/000/1ریال به شماره حساب 1879055713بانک تجارت شعبه معلم به نام سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرمانشاه به آدرس کرمانشاه- ابتدای بلوار باغ ابریشم – سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه (تلفن تماس34274594-083)مراجعه نمایند.

-آخرین مهلت تحویل پاکات تا پایان ساعت اداری روزپنجشنبه مورخ 23/8/1398 در محل دبیرخانه حراست شهرداری کرمانشاه به آدرس میدان غدیر ساختمان مرکزی شهرداری کرمانشاه می باشد.

2- تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت16بعدازظهر روزشنبه مورخ25/8/1398 واقع در کرمانشاه- ابتدای بلوار باغ ابریشمسازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی  شهرداری کرمانشاه می باشد. ضمناً حضور هر یک از پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان در جلسه مذکور بلامانع می باشد. ( هرگونه تغییر در ساعت و تاریخ بازگشایی متعاقباً اعلام خواهد شد).

3- کلیه هزینه های چاپ اگهی در دو نوبت بعهده برنده فراخوان می باشد.

4- شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد، به منزله قبول شروط و تکالیف شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه می باشد .

5-شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.  
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava|  •